Ελληνικά English
 
Προϊόντα
 
Αρχική > Προϊόντα > Midas ERP > Χονδρική > MidasSX
 

MidasSX για Windows (Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορίας χονδρικής κοσμημάτων) 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κοστολόγηση ειδών με όλους τους τρόπους που υπάρχουν.
Χρήση ξένων νομισμάτων και ισοτιμιών ασφαλείας
Διαμόρφωση πολιτικών πώλησης ανά κατηγορίες ειδών.
Μαζική ανακοστολόγηση και διαμόρφωση τιμών πώλησης με πολλαπλά κριτήρια.
Παρακολούθηση αποθεμάτων, καρτέλες και ημερολόγια κινήσεων
Απογραφή αποθήκης, υποκαταστήματα, ενδοδιακινήσεις προϊόντων.
Ειδικές ετικέτες χρυσοχοΐας με γραμμωτό κώδικα (Barcode)
Έκδοση εγγύησης είδους και με φωτογραφία
Φωτογραφικοί κατάλογοι
 
ΠΕΛΑΤΕΣ
Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Φωτοκατάλογος πωληθέντων,
Αξιολόγηση με τζίρο, κέρδος, έκπτωση.
Στατιστική πωλήσεων ανά είδος και προμηθευτή 
Μαζικές επιστολές και ετικέτες,
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Προεπιλεγμένα ποσοστά φθορών.
Μαζικές επιστολές και ετικέτες
 
ΑΓΟΡΕΣ
Καταχώρηση με ταυτόχρονη κοστολόγηση και εκτύπωση ετικέτας.
Μαζική εκτύπωση ετικετών των ειδών της αγοράς.
Δυνατότητα καταχώρησης με παρτίδες.
Στατιστική αγορών ανά περίοδο, είδος, προμηθευτή.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
·    από άλλο παραστατικό,
·    αποθηκευτικό χώρο
·    αρχείο από PDA (ανάγνωση barcode από ετικέτες)
·    από ηλεκτρονικό αρχείο πώλησης από προμηθευτή
Ενσωματωμένη λειτουργία πληρωμής και έκδοσης θεωρημένου παραστατικού. (πχ. Δελτίο αποστολής).
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού τιμής πώλησης με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού
Αυτοματοποίηση καταχώρησης με χρήση γραμμωτού κώδικα (Barcode) στις ετικέτες.
Επιλογή φθοράς, κλάσης ΦΠΑ
Δυνατότητα έκδοσης θεωρημένων παραστατικών με φορολογικό μηχανισμό
Μαζική εκτύπωση ετικετών και εγγυήσεων των ειδών της πώλησης.
Κατηγοριοποίηση πωλήσεων
Ενσωματωμένη λειτουργία είσπραξης
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
·    από άλλο παραστατικό,
·    αποθηκευτικό χώρο
·    αρχείο από PDA (ανάγνωση barcode από ετικέτες)
Εξαγωγή της αγοράς σε ηλεκτρονική αρχείο και αποστολή στον πελάτη για να γίνει αυτόματη εισαγωγή στις αγορές του, με ταυτόχρονη εισαγωγή των ειδών με την φωτογραφία του στην αποθήκη
Στατιστική πωλήσεων ανά περίοδο, είδος, πελάτη, πωλητή, προμηθευτή, κατηγορία.
Σύγκριση ετών
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Αποστολές/Παραλαβές εμπορευμάτων.
Παραγγελίες Αγορών/Πωλήσεων.
Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί χώροι.
Παρακαταθήκες και Διαχείριση δειγματολογίων.
Διάφορες κινήσεις Αποθήκης.
Φυσική Απογραφή. 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Διαχείριση και εκτύπωση της ετήσιας κατάστασης απογραφής αγαθών για την εφορία.
Έκδοση θεωρημένων παραστατικών τιμολόγησης και Λιανικής πώλησης με Φορολογικό Μηχανισμό
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Εισπράξεις/Πληρωμές (σε μετρητά, κάρτα, επιταγή/γραμμάτιο, μέταλλο, αντικαταβολές κλπ.)
Λογαριασμοί Εξόδων με ελεύθερη ομαδοποίηση για συγκεντρωτικά στοιχεία.
Ταμείο, Λογαριασμοί τραπεζών, μεταφορά κεφαλαίων.
Αξιόγραφα (Διαχείριση, αναλυτικές καταστάσεις, σύνολα κατά μήνα).
 
 
     
 
Χάρτης σελίδας | Disclaimer | Προστασία προσωπικών δεδομένων
Copyright © 2022, Jewelsoft | info@jewelsoft.gr
All Rights Reserved.
  Design by apopsix3